Ejendomme

Ved ejendomsinvesteringer vil der altid være risici, men det ændrer ikke på, at en vedholdende og omhyggelig omsorg for dine ejendomsinvesteringer kan ændre en ejendom fra at være ”en klods om benet” til at blive en god langsigtet og stabil forretning.

MR Management er specialister i driftsoptimering inden for lejeretslige og kontraktmæssige forhold. Tilbyder rådgivning, konsulentservices og administration omkring alle former for ejendomsdrift – det gælder fra mindre  til større investeringsejendomme. MR Management tager hånd om dine bekymringer og sætter dine investeringer i højsædet samtidig med, at jeg handler med omtanke og respekt for alle involverede parter.

Ved hjælp af en række avancerede teknikker og metoder fokuseres på dine muligheder for øget værdiskabelse og højere afkast af ejendomsinvesteringer.

Ved køb og salg af ejendomme er MR Management specialister i udførlige due diligences baseret på dine individuelle behov. Dermed sikres du en korrekt og realistisk vurdering forud for ejendomstransaktionen.

MR Management stor erfaring med oprydning i lejesager og andre komplicerede anliggender, der kræver særlig indsigt i ejendomsadministrative og lejeretslige forhold – anliggender som traditionelt ligger uden for konventionelle administrationsydelser.

Derudover har MR Management et indgående og opdateret kendskab til lejeloven og holder sig ajour med lovgivningen og de nyeste kendelser og prioriterer løbende efteruddannelse.

MR Management har udarbejdet et antal produktblade, der har til formål at informere om sine kerneaktiviteter. Ikke alle ydelser er beskrevet i produktbladene, så spørg gerne, hvis du finder der mangler information om specifikke ydelser.